Økologisk dyrket kaffe

 i Kaffeblandinger

Det viktigste spørsmålet som eksisterer innen kaffeproduksjon i dag, er uten tvil knyttet til hvordan kaffen skal dyrkes, best tørkes og males for å gi kaffeblandingen god smak. I tillegg har det de seneste årene blitt satt et fokus på at kaffeproduksjonen skal være miljøvennlig, uten bruk av sprøytemiddel og kunstgjødsel. I verden innehar kaffe toppen av arealbruk til økologisk landbruk, hvor godt over 5% av jordbruksarealet er økologisk.

I Norge spesielt har det de seneste årene vært et økende fokus på miljø, etikk og bærekraftig produksjon. Dette har økt interessen og etterspørselen etter økologiske kaffeblandinger blant nordmenn, som er blant de mest kaffetørste i verden. Det som kjennetegner kaffeblandinger som er dyrket økologisk, er at de er uten verken skadelige sprøytemidler eller kjemikalier. Økologisk dyrket kaffe har en positiv innvirkning på miljøet da selve dyrkningen blir gjort ved hjelp av naturlig prosesser og materialer. I tillegg har verdens kaffeleverandører forstått at resirkulering, kompostering og sunn jord bare er noen av de mest miljømessige fordelene knyttet til økologisk dyrking.  

Kaffeblandinger som er dyrket økologisk kjennetegnes ofte av å ha en fruktig og mykere smak på kaffen. I tillegg er det lavere risiko for inntak av kjemikalier og syntetiske stoffer ved å drikke økologisk kaffe, enn ved kaffe som er dyrket ved konvensjonell produksjon.

Hva med å prøve en kopp økologisk kaffe?

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Hemmeligheten bak god kaffeKaffekos til påsken